Skip to main content

Dofinansowanie

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

LUVI POŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:
,,Ekspansja przedsiębiorstwa LUVI Sp. z o.o. na rynki niemiecki i włoski, promująca produkt w postaci kawy ziarnistej własnej marki Luvi Coffe”

Opis projektu:

Firma LUVI po wnikliwej analizie wybranych rynków podjęła decyzję o przeprowadzeniu ekspansji na nowe rynki zagraniczne tj. rynek niemiecki i włoski.
Produktem, który firma chciałaby promować w wyniku przeprowadzenia procesu internacjonalizacji na nowe rynki zagraniczne jest kawa ziarnista, a konkretnie jej trzy rodzaje: Luvi Coffe Mogiana, Luvi Coffe Cerrado, Luvi Coffe Bicicletta.

W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynki europejskie zaplanowano następujące kroki:

1. Zakup usług doradczych umożliwiających odpowiednie przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego oraz sprzedaży produktu na nowych, docelowych rynkach sprzedaży.
2. Zakup usług marketingowych maksymalizujących szansę na pozytywne zakończenie procesu internacjonalizacji poprzez zwiększanie efektywności sprzedaży na nowych, docelowych rynkach sprzedaży.
3. Wytworzenie materiałów marketingowych maksymalizujących szansę na pozytywne zakończenie procesu internacjonalizacji poprzez zwiększanie efektywności sprzedaży na nowych, docelowych rynkach sprzedaży.
4. Zakup usługi polegającej na wyszukiwaniu klientów na nowych rynkach docelowych celem pozyskania klientów z nowych docelowych rynków sprzedaży.
5. Realizacja misji gospodarczych w wybranych krajach celem pozyskania klientów z nowych, docelowych rynków sprzedaży.
Czas trwania projektu określono na: 01.11.2022 – 15.12.2023 r.
Cele projektu:
Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Niemiec oraz Włoch.
Planowane efekty:
1. Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Niemiec i Włoch.
2. Co najmniej pięciokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktu Luvi Coffe do końca 2025 r.
3. Rozwinięcie działalności dzięki nowym doświadczeniom nabytym przez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym
4. Uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na dalsze inwestycje w rozwój produkcji i dystrybucji własnej kawy ziarnistej.
5. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną produktu Luvi Coffe na nowe rynki.

Wartość projektu: 437 389,24 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 302 260,85 PLN